GALLINASONIC

Vele ziektes bedreigen de kippen en de varkens. De oorzaak is veelal te zoeken in de besmetting van het drinkwater waar veel biofilm aanwezig is op de wanden van de watertanks en de buizen (fig 1) wat een vermeerdering van de bacteriën in het drinkwater veroorzaakt. Door gebruik te maken van een Gallinasonic en eventueel in combinatie met een Biosonic (fig 2 en 3) stopt de organische stofafzetting in de watertank en de buizen waardoor er veel minder moet gekuist worden en daardoor de besmetting afneemt. Bij nieuwe installaties zal er geen biofilm meer gevormd worden.

WERKING

In de watertank wordt een Gallinasonic geplaatst, die brengt door middel van ultrasoon de kleine partikeltjes van de biofilm in resonantie waardoor ze loslaten. Enkele uren later merkt men reeds dat de filter sneller vervuilt. Na enkele weken (en bij sterke vervuiling: maanden) zal de biofilm in de tank en de buizen volledig zijn verdwenen. Op de leidingen wordt een Biosonic geplaatst die ook daar de biofilm verwijdert. Wanneer er geen biofilm meer aan wezig is zal de kans op vermeerdering van bacteriën en schimmels zo goed als niet meer bestaan.

€ 750 ex btw